Més 20

Paral·lelament al desplegament del MatchImpulsa +100, el MatchImpulsa 20 seleccionarà 20 iniciatives perquè disposin de 6 hores de formació exclusives (Xerrades) i l’acompanyament d’expertes amb experiència en l’àmbit tecnològic (MatchTech), models de negoci sostenible (Comitè d’experts participants a les assessories prèmium) i en el disseny de plans d’igualtat. Aquest fet facilitarà a les iniciatives seleccionades identificar el seu Mínim Producte Viable (MVP), tot incorporant la perspectiva feminista en el disseny del seu prototip de plataforma a partir de l’eina MatchKanva.

El MatchImpulsa 20 s’implementarà 4 setmanes, just abans del llançament del MatchImpulsa 10. Les empreses participants disposaran del suport d’una mentora, que facilitarà la seva participació al programa i el desenvolupament de les assessories prèmium. A més, gràcies a la col·laboració estratègica MatchUni, s’identificaran possibles aliances entre les empreses participants al MatchImpulsa 20 i el món de la Universitat, complementant els recursos compartits en obert amb els projectes del MatchImpulsa +100 amb informació exclusiva relativa a convocatòries i ajudes interuniversitàries. Les empreses participants tindran la  possibilitat de disposar d’un espai de consultes personalitzades sota demanda, accedir a convocatòries de l’H2020, convocatòries específiques (preAwards UOC) o gaudir de sinergies de col·laboració entre projectes i la Universitat en espais de cotreball on participaran estudiants de la UOC.

 

Dirigit a

A empreses que tinguin un projecte d’impuls digital per fer un salt qualitatiu a plataformes digitals.

T’interessa el MatchImpulsa 20 si ets

  • Una empresa que compta amb un projecte de plataformització ambiciós,
  • de qualsevol forma jurídica (Empreses, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, etc),
  • localitzada a Barcelona  o que operi a l’Àrea Metropolitana,
  • amb activitat econòmica el darrer any i que el model de negoci dels resultats i el seu projecte de digitalització inclogui models de negoci digitals.

Cal complir tots els requisits anteriors per presentar-se.

Criteris d'accés

Per inscriure’s, els projectes participants hauran d’incorporar informació relativa a:

  • Necessitats tecnològiques detectades, descripció de la seva proposta de plataforma (Caldrà aportar elements treballats a la MatchKanva)
  • Mesures i/o plans d’igualtat desenvolupats
  • Aproximació a la proposta econòmica necessària per fer front la Plataformització Nou!
  • Àrees sobre les que necessiten més capacitació digital Nou vs Match Impulsa +100!
  • Afeccions derivades de la Covid- 19?

 

Calendari formatiu

Llançament de la convocatòria: Maig 2021

Inici del programa: Juny 2021

Fi del programa:  Juny 2021

Duració total del programa: 4 setmanes, amb 25 hores de dedicació


caCatalan