Què és?

Missió/descripció general.


El MatchImpulsa és un hub o programa de programes transversalment feminista per a accelerar la digitalització i plataformització d’organitzacions i la generació d’ecosistemes innovadors amb valors transformadors. El MatchImpulsa ofereix suport a empreses i entitats per impulsar la seva digitalització a partir de models que assegurin la sostenibilitat econòmica, el bon impacte ambiental, social, de gènere i de bon govern. Ho fa a partir de la intercooperació i l’articulació de clústers innovadors compromesos amb el benestar de les persones i el dret a la ciutat. 

Amb la situació actual de crisi socioeconòmica, tenim oportunitats per revertir la conjuntura desplegant diferents estratègies d’acceleració i enxarxament amb la internacionalització i la perspectiva de gènere com a línies transversals i a partir de tres línies estratègiques:la plataformització d’empreses (Programes +100, 20 i 10), la creació i manteniment d’ecosistemes o clústers estratègics (Digista, Agròpolis i BarCola) i les col·laboracions estratègiques (amb empreses i organitzacions tecnològiques que treballen per la igualtat de gènere i la Universitat


Background Image

Valors i objectius


Potenciar l’economia amb valors transformadors, especialment l’economia social i solidària i feminista, reforçar la circularitat econòmica local iprocurar un entorn favorable a l’acceleració econòmica de projectes per millorar el benestar de les persones i el dret a la ciutat. Per això, el MatchImpulsa parteix d’aquests objectius:

es_ESSpanish