Els Programes

En el seu conjunt, el programa MatchImpulsa afavoreix una revalorització de l’estratègia digital de les organitzacions que hi participen des d’una perspectiva transversalment feminista. 

Requeriments d’accésMatch Impulsa +100Match Impulsa 20Match Impulsa 10

WebXarxes socialsGestor
ADAPTACIÓACCELERACIÓPROTOTIPATGE
Teletreball
Serveis digitals
Gestió Logística integralDigitalització del model de negoci.
Intercooperació digital
Acceleració de l’impuls digitalPlataformització de sectors estratègics de les economies transformadores

+100: En un primer estadi, el MatchImpulsa +100 afavoreix que organitzacions i empreses que operen econòmicament i tenen una digitalització standard (gestió, comunicació i/o marketing digital) puguin adaptar el seu model de negoci i organitzatiu cap a una major digitalització i plataformitació. 

Aquest nou marc de digitalització i plataformització incorpora elements com ara: 

1) la incorporació de dinàmiques de teletreball i cocreació, 

2) l’oferta de serveis a través de la plataforma digital, 

3) la gestió logística integral a través d’entorns digitals, 

4) la digitalització del model de negoci, 

5) la intercooperació digital amb altres entitats i agents de l’ecosistema de l’organització. 

20: En un segon nivell, el MatchImpulsa 20 accelera l’impuls digital d’empreses amb un bon nivell de digitalització. Aquest programa està destinat a organitzacions que tenen un model de negoci digitalitzat però que necessiten un acompanyament més adhoc per tal d’accelerar el seu model de negoci, l’escala d’impacte i la internacionalització.
10: En un darrer estadi, el MatchImpulsa 10 promou la creació de pilots o de prototipatges de plataformització que possibiliti la transformació socioeconòmica de la ciutat a mig-llarg termini des de la perspectiva d’economies transformadores. Projectes que puguin fer un salt qualitatiu en la digitalització i plataformització del seu model de negoci. També inclou iniciatives originals. fque resultin fruit d’una bona idea surgida en el marc de la COVID-19 o de la intercooperació que el propi programa promou.

What we do
Més 100

Més de 100 hores de formació, recursos i activitats d’acceleració digital en obert, plataformització i cotreball

What we do
MatchImpulsa 20

Mentories i assessorament prèmium per a 20 empreses del MatchImpulsa +100

What we do
MatchImpulsa 10

Matchfunding i prototipatge de la idea de negoci per a 10 empreses del MatchImpulsa 20

Què en treurem?

Millorarem la viabilitat económico-empresarial
 el disseny del conjunt del programa té com a objectiu transversal, reforçar la viabilitat económico-empresarial de les organitzacions que hi participen i l’impuls digital de sectors estratègics claus.

Cocrearem creativament
les metodologies utilitzades en el conjunt del programa proporcionaran eines perquè les entitats puguin adoptar la cocreació com a instrument per desenvolupar projectes.

Feminitzarem
el programa s’ha dissenyat i es desenvoluparà des d’una perspectiva transversalment feminista. Per tant, és una oportunitat per feminitzar el conjunt del col·lectiu d’entitats participants. Al mateix temps, durant el transcurs del programa es proporcionaran guies perquè les entitats que no disposin d’un pla de gènere el puguin generar en aquest període o, en cas de tenir-lo, per millorar-lo.

Generarem comunitat
el conjunt d’activitats projectades tenen la voluntat de promoure una gran comunitat de l’emprenedoria des d’una perspectiva col·laborativa i feminista.   

Escalarem
el programa proporciona instruments metodològics i estratègics enfocats a l’escalabilitat dels projectes participants

Connectarem amb la recerca
donada la naturalesa del programa, aquest facilita que les iniciatives amplifiquin la seva connexió amb el món de la recerca, aportant nous espais de coneixement, noves metodologies i noves potencials formes de finançament. 

Intercooperarem digitalment
el programa pretén incrementar la intercooperació de les entitats que hi participen reforçant l’ecosistema de l’Economia Social i Solidària i connectar-lo amb altres ecosistemes on la interacció actual és limitada o nul·la. 

Obrirem dades
el propi desenvolupament del programa generarà un conjunt de dades que s’interrelacionaran amb previs datasets existents. Les dades es publicaran en llicència Creative Commons (CC BY- SA)

Obrirem dades
el propi desenvolupament del programa generarà un conjunt de dades que s’interrelacionaran amb previs datasets existents. Les dades es publicaran en llicència Creative Commons (CC BY- SA)

Construirem aliances
la participació en el programa facilitarà la constitució de noves organitzacions o aliances per al desenvolupament de nous projectes.

Aprendrem interactivament
el disseny del programa fomenta la interacció entre els participants, fomentant l’aprenentatge col·laboratiu. Aportant també l’experiència de bones pràctiques de l’àmbit d’arreu.

MatchMètodes

Els programes que configuren el MatchImpulsa estan dissenyats per potenciar l’economia digital com un procomú a través de diferents eines i recursos col·laboratius. Des d’aquesta perspectiva es combinen accions que potencien la creació de xarxes, l’accés al coneixement obert i la capacitació amb l’objectiu d’explorar i impulsar la col·laboració en el desenvolupament de models de negoci de plataforma. Metodologies de recerca acció,agile, d’aprendre fent (learning by doing) i l’ètica de la cura s’incorporen al MatchImpulsa, facilitant que les empreses i organitzacions participants puguin:

Autogestionar-se 

al voltant de diferents recursos (segons les seves necessitats) i una oferta de sessions flexible (en directe/diferit) que facilita la participació en espais de debat.

Enxarxar-se 

per compartir espais digitals de treball però també de creixement personal i distensió – offline.

Enxarxar-se 

per compartir espais digitals de treball però també de creixement personal i distensió – offline.

Treballar les habilitats toves (Soft Skills).  

Les habilitats toves són totes aquelles habilitats relacionades amb la intel·ligència emocional, la capacitat de comunicació, l’habilitat de treballar en equip, la facilitat d’adaptar-se als canvis, el lideratge, l’autocontrol, la productivitat personal, la negociació, la gestió de l’estrès, la resolució de conflictes o la gestió del temps. 

es_ESSpanish