Digista – Economia Feminista Digital

Aquesta línea consisteix en la creació i impuls a la creació de xarxes entre l’economia digitals social i l’ecosistema de l’economia digital feminista i transformació digital.  Aquest és un espai nou obert al debat, amb l’objectiu de teixir un ecosistema de pràctiques feministes i interseccionals de la economia digital a Barcelona. Pretén ser un recurs per l’empoderament, potenciació i projecció de dones de tot tipus en l’economia digital i de visibilitat pública, i afavorir la cocreació de polítiques en l’àmbit.

A qui va dirigit?

T’interessa formar part de l’ecosistema Digista si ets

  • una entitat o col·lectiu del sector de l’economia social digital amb vessant feminista.
  • una entitat o col·lectiu de l’àmbit de l’economia digital feminista que tingui voluntat de rebre capacitacions digitals i participar en la creació i consolidació d’un cluster local del sector.
  • Una persona o organització que es comprometrà al codi de conducta de l’Ecosistema Digista.

Criteris d’accés

Obert  a qualsevol ens que compleixi amb els requisits anteriors.

 

Calendari

??

Pla d’accions

  1. Mapatge del sector
  2. DAFO
  3. Sessions de formació i acompanyament (Recursos al MatchImpulsa)
  4. Construcció de la comunitat virtual
  5. Construcció del Manifest de l’Ecosistema Digista

Algunes singularitats de l’Ecosistema Digista:

Benefici 1 Assistir a les activitats organitzades (xerrades, tallers…)
Benefici 2 Formar part del directori publicat a diferents webs
Benefici 3 Mapatge i DAFO de l’ecosistema
Benefici 4 Formar part de la comunitat virtual que es crearà durant el MatchImpulsa per enxarxar
Benefici 5 Construcció del Manifest de l’Ecosistema Digista

Titol criteris

Descriptio Criteris
Cri 1
Cri 2
Cri 3

Titol Pla d'accions

Descripció pla d'accions
Pla accions

Titol comunitats

Desc comunitats
Comunitat 1
caCatalan